Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn

Terapia Spider Suit

Wskazania:

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu
 • Zespół Downa
 • Autyzm
 • Opóźnienie ruchowo-rozwojowe
 • Uszkodzenia mózgu (bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe)
 • Ataksja
 • Obniżone napięcie mięśniowe

Składowe kostiumu łączone są ze sobą za pomocą gumowych konektorów, co jest podstawą do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Samo upięcie kostiumu powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego o 20%. Wzrasta przepływ krwi przez tętnice mózgowe, a na całe ciało działa osiowo siła nacisku rzędu 15-40 kg (w zależności od stopnia upięcia gum).

Odpowiednio połączone ze sobą konektory są uzewnętrznionym gorsetem mięśniowym człowieka w związku z tym dochodzi do silnej i głębokiej stymulacji układu mięśniowo-szkieletowego. Poprzez odpowiednio dobrany plan treningowy, terapeuta jest w stanie pracować nad poprawą zewnętrznej stabilizacji tułowia pacjenta, korekcją jego postawy oraz normalizacją tonu mięśniowego. Osłabione mięśnie szybciej odzyskują dawną siłę. Dociski którym poddawane są stawy kończyn podczas użytkowania całego kostiumu SpiderSuit wpływają pozytywnie na zwiększenie uwapnienia kości, a także polepszają czucie proprioceptywne.

Kombinezon wpływa w znaczny sposób na dynamiczną korekcję nerwowo-mięśniową przez co znakomicie stymuluje pracę ośrodkowego układu nerwowego.

Orteza SpiderSuit jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym, które nie tylko wspomaga proces rekonwalescencji, ale ma również znaczący wpływ na skrócenie czasu trwania terapii. Zastosowanie go wśród konkretnych grup odbiorców pozwala tak dostosować plan treningowy, aby efekty płynące z aktywności fizycznej były większe oraz  osiągane możliwie jak  najszybciej. Sam kostium „zmusza” ćwiczącą w nim osobę do zdecydowanie większej pracy nad własnym ciałem. Odkrywa świadomość własnego ciała, umożliwia zaangażowanie większych partii mięśniowych. Kombinezon jest swego rodzaju dodatkowym obciążeniem, które nie może być jednak postrzegane jako typowy „sprzęt z siłowni”. Poprzez odpowiednie upięcie konektorami poszczególnych części ubioru, aktywuje on adekwatną partię ciała dodatkowo, pośrednio angażując do pracy wiele innych grup mięśniowych, co daje kostiumowi przewagę nad rzeszą różnorakich sprzętów wspomagających trening. Można śmiało stwierdzić, iż zarówno w przeszłości jak i w czasach obecnych nie zarejestrowano podobnie działającego elementu wspomagającego trening. Na rynku są dostępne różnego rodzaju przyrządy czy stroje treningowe, nie mają one jednak żadnego wspólnego mianownika z kostiumem SpiderSuit, który jest poniekąd ich połączeniem, jednak nie znanym do tej pory w świecie sportu.

Osoba wykonująca w kostiumie sekwencję ćwiczeń statycznych, siłowych, aktywizujących poszczególne grupy mięśniowe, odczuwa dodatkowo szereg bodźców związanych z użytkowaniem kombinezonu. Odpowiednie upięcia pozwalają np. wpłynąć dodatkowo na wzmocnienie mięśni brzucha, czy pośladków. Inną możliwością jest praca nad „otwarciem” klatki piersiowej, cofnięciem barków w retrakcję oraz poprawieniem ustawienia łopatek względem kręgosłupa. Obojętnie jaki cel zostanie postawiony, jaki zestaw ćwiczeń będzie wybrany aby go osiągnąć, wspomaganie się kostiumem SpiderSuit będzie miało znaczący wpływ na zrealizowanie danego założenia. Należy pamiętać o wspomnianym wcześniej pośrednim oddziaływaniu kostiumu na inne partie mięśniowe. Dotyczy to w szczególności mięśni oddechowych, których praca w trakcie wysiłku jest wzmożona. Dodatkowe zastosowanie kamizelki z upięciami potęguje wysiłek z jakim muszą zmierzyć się ww. mięśnie. Jest to odczuwalne zaraz po montażu kostiumu oraz manifestuje się lepszą pracą układu oddechowego, po zakończeniu treningu, na który przestały działać uciskowe siły kostiumu. W konsekwencji prowadzi to do polepszenia wymiany gazowej we krwi co ma swoje przełożenie na szybszą regenerację tkankową oraz lepsze odżywienie komórek organizmu.

Dodatkowo ćwicząc daną partię mięśniową np. kończyn dolnych, czy brzucha, w podświadomości pacjenta stabilizuje się obraz żądanego przez terapeutę ustawienia całego tułowia. Dzieje się tak ponieważ siła korekcyjna gumowych konektorów wymusza na organizmie osoby ćwiczącej dane ustawienie. Wzmaga to czucie głębokie oraz świadomość własnego ciała i pozwala na przetorowanie nowych dróg w ośrodkowym układzie nerwowym. Efektem jest uzyskanie korekcji wadliwego ustawienia tułowia bez konieczności skupiania się nad wspomnianą korekcją. Co najważniejsze po pewnym czasie, korekcja utrzyma się również podczas typowych sytuacji życia codziennego.

Kombinezon SpiderSuit można również wykorzystać jako narzędzie wspomagające podczas uprawiania sportów o charakterze dynamicznym, np. bieganie, piłka nożna, jazda na rowerze, pływanie, itp. Ludzie uprawiający wymienione sporty liczą głównie na poprawę wydolności organizmu. Wysiłek o charakterze aerobowym (tlenowym) steruje wieloma zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka. Jest to min. przemiana włókien mięśniowych białych (siłowych) w czerwone (wytrzymałościowe/wydolnościowe). Proces ten ma charakter długofalowy i postępuje dość powoli (około 6-8 tygodni). Jest on pomocny w osiągnięciu stabilizacji mięśniowej organizmu, ponieważ włókna czerwone mają charakter właśnie stabilizacyjny. Użycie kostiumu podczas którejkolwiek z wymienionych aktywności aerobowych prowadzi do przyśpieszenia powyższego procesu, w związku z tym wpływa na poprawę stabilizacji tułowia wśród użytkowników.

Zauważalnym efektem oddziaływania kombinezonu na człowieka podczas np. biegu jest szybsze męczenie organizmu. Niewątpliwie jest to związane z ogólnoustrojowym wpływem kostiumu, włączając w to docisk osiowy, korekcję postawy oraz ograniczenie pracy mięśni międzyżebrowych, co w trakcie biegu powoduje delikatne ograniczenia w pełnym rozprężaniu klatki piersiowej. Oczywiście efekt ten można całkowicie pominąć, poluzowując połączenie kamizelki (osoby początkujące), jednakże jego obecność w długofalowej konsekwencji wywiera pozytywny wpływ na poprawę pracy mięśni oddechowych.

Obydwa rodzaje aktywności fizycznej, zarówno statyczne, jak i dynamiczne mają duży wpływ na wzrost przemiany materii. Dodatkowe zastosowanie kostiumu SpiderSuit jeszcze bardziej przyśpiesza ten proces, dając w konsekwencji efekt zwiększonego spalania tkanki tłuszczowej organizmu. Jest to swoisty rodzaj terapii zapobiegającej otyłości.

Stosowanie kostiumu SpiderSuit podczas aktywności fizycznej musi być dostosowane do danego pacjenta lub też grupy pacjentów. Zajęcia w początkowej fazie powinny osiągać niskie poziomy intensywności. Chodzi o adaptację organizmu ludzkiego do obciążeń jakie daje kombinezon. Należy pamiętać również o przeciwskazaniach do użytkowania kombinezonu. Są one w głównej mierze związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Wpływ oddziaływania wysiłku fizycznego na organizm ludzki przedstawia się następująco:

Układ mięśniowy

 • wzrost masy mięśniowej pod wpływem wysiłku
 • wzrost liczby otwartych czynnych naczyń włosowatych, lepsze odżywianie pracującego mięśnia, usprawnienie wydalania produktów przemiany materii
 • zmiany biochemiczne prowadzące do zwiększenia odporności na zmęczenie oraz do szybszej regeneracji
 • wzrost ilości substancji energetycznych

Układ kostny

 • hipertrofia kości – zmiana szerokości i długości kości, a także grubości istoty zbitej i wymiarów jam szpiku kostnego
 • zmianom ulega kształt kości – pogrubienie i zwiększenie rozmiarów
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawie, utrzymuje pełne zakresy ruchu, a w przypadku ich ograniczenia mogą wpłynąć na ich zwiększenie
 • kształtują się powierzchnie stawowe
 • zwiększa się elastyczność i sprężystość torebek i więzadeł w stawach
 • ćwiczenia warunkują w dużej mierze uwapnienie kości
 • bezruch doprowadza do odwapnienia układu kostnego, zaburzeń w jego ukrwieniu i do bolesności

Układ krążenia

 • zwiększona objętość serca (szczególnie po treningu wytrzymałościowym)
 • wzrost pojemności minutowej serca
 • spowolnienie tętna spoczynkowego, a także obniżenie ciśnienia krwi
 • zmiany przystosowawcze układu krążenia do zwiększonego wysiłku fizycznego (zdolność szybkiego zwiększania pracy pod wpływem obciążenia, szybki powrót do poziomu wyjściowego po zakończeniu pracy).

Układ oddechowy

 • zwolnienie rytmu oddechowego
 • zwiększenie pojemności płuc
 • wzrost wykorzystania tlenu w powietrzu wdychanym
 • silne mięśnie oddechowe kształtują klatkę piersiową i postawę ciała

Układ nerwowy

 • rozwój dodatkowych gałązek nerwowych prowadzących do włókien mięśniowych
 • pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • rozwój pamięci ruchowej oraz szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne

Układ trawienny i moczowo-płciowy

 • ćwiczenia i ruch zwiększają sprawność mięśni gładkich i wydolność narządów leżących w jamie brzusznej i miednicy
 • poprawiają czynność żołądka i jelit oraz pośrednio wpływają na wydolność wątroby i nerek
 • ćwiczenia i ruch zapobiegają zaparciom, zaleganiu moczu w drogach moczowych, zakażeniom i tworzeniu się kamieni moczowych

Układ immunologiczny

 • wzrost odporności organizmu

 

Powyższe dane obrazują, iż wpływ wysiłku na ludzki organizm ma charakter pozytywny. Zastosowanie kostiumu SpiderSuit wśród szerokiej gamy użytkowników dorosłych zakłada przyśpieszenie regeneracji tkankowej oraz wspomaga w procesie rekonwalescencji. Ma jednak również bardzo pozytywny wpływ na przyśpieszenie osiągnięć związanych z aktywnością fizyczną użytkujących go osób. Daje to obraz kombinezonu terapeutycznego, który będąc narzędziem, oprócz swojej stricte medycznej formy, może również być wykorzystywany w życiu każdego, dla kogo aktywność fizyczna ma choćby najmniejsze znaczenie. Warto uświadomić sobie i pamiętać o jednej bardzo istotnej sentencji „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (Wojciech Oczko – lekarz 1545-1608).

Zobacz też: Psychiatra Cieszyn

Masz pytanie odnośnie Spider Suit?

Zadaj pytanie wypełniając prosty formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub zadzwoń pod nasz numer 33 444 68 68.