Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn

Terapia autyzmu

W skład Terapii Autyzmu wchodzą:

  • Konsultacje
  • Dietetyka (uzupełnianie niedoborów w diecie)
  • Terapia SPIDER SUIT (budowa czucia głębokiego ciała)
  • Neurorefleksologia (odbudowa zaburzonych funkcji układu nerwowego)

 

Co to jest autyzm?

Według definicji mamy do czynienia z niejednorodnym, wieloprzyczynowym i całościowym zaburzeniem we wszystkich sferach funkcjonowania. Jako, że jest to coraz częściej występująca „przypadłość” diagnozowana u dzieci, to postaramy się przybliżyć ten temat. W badaniach statystycznych widzimy że autyzm staje się epidemią XXI wieku. Około 15 lat temu autyzm był diagnozowany średnio raz na 10000 dzieci, dziesięć lat temu było już 1/1000, a na dzień dzisiejszy jest to częściej niż 1/50.

Problemy z jakimi borykają się dzieci (i osoby dorosłe) cierpiące na autyzm możemy podzielić na kilka grup. Każda z tych grup, kilka lub wszystkie na raz rozwijają się nie harmonijnie.

Pierwsza grupa związana jest z umiejętnością porozumiewania się. Osoby chore na autyzm porozumiewają się swoim meta językiem, który jest bardzo charakterystyczny dla każdej osoby. Czasami zdarza się, że mowa w ogóle nie jest wykształcona i porozumiewanie się ze światem opiera się na piktogramach.

Druga grupa zaburzeń dotyczy emocji. Osoby chore nie umieją właściwe gospodarować emocjami, mają problem z ich zrozumieniem oraz adekwatnym wyrażeniem – często reakcje są zbyt intensywne do zaistniałej sytuacji. Należy pamiętać, że brak oznak emocjonalnych w osoby chorej wcale nie oznacza, że osoba tak nic nie czuje lub nie ma emocji.

Trzecia grupa zaburzeń wiąże się z budowaniem relacji z innymi ludźmi. Grupa ta często połączona jest lub wynika z grupy pierwszej tj. brakiem poprawnej komunikacji. Kiedy nie umiemy się właściwie komunikować ze światem zewnętrznym zaczyna nas on napawać lękiem, dlatego osoby autystyczne najczęściej są wycofane – z powodu niezrozumienia zjawisk ich otaczających.

Czwarta grupa zaburzeń powiązana jest z przetwarzaniem bodźców. Bardzo często bodźce dobiegające z otoczenia są nieprawidłowo odbierane – bodźce słuchowe i wzrokowe często są odbierane w sposób nadmierny, inne bodźce często bywają pomijane. Zaburzenia te często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w świecie, a w początkowej fazie rozwoju uniemożliwiają sprawną zabawę dziecka. Dlatego zabawy z dziećmi autystycznymi muszą być dopasowane do ich potrzeb i muszą je odpowiednio stymulować.

Niestety do tej pory nie ma jednej i udowodnionej teorii co jest przyczyną autyzmu. W śród doniesień ze świata medycznego możemy dostrzec kilka głównych kierunków poszukiwań:

  • Genetyka – doniedawna była to główna teoria, ale ostatnie badania pokazują, że raczej jest to tylko jeden z elementów całej układanki
  • Niedobór witaminy D – receptory tej witaminy pojawiają się w mózgu już na wczesnym etapie rozwoju mózgu, dlatego jej brak może spowodować zły rozwój układu nerwowego.
  • Pole elektromagnetyczne – badania z 2007 roku udowadniają że EMR w połączeniu z innymi czynnikami może przyspieszać rozwój autyzmu. Mechanizm za tym stojący opiera się na uszkodzeniu błon komórkowych a co za tym idzie kumulowaniu metali ciężkich w organizmie.
  • Rtęć – to silna neurotoksyna uszkadzająca układ nerwowy i immunologiczny. Jesteśmy na nią narażeni w szczepieniach, spalinach paliw, oparach żarówek energooszczędnych i wielu innych. Na dzień dzisiejszy jest coraz więcej wyroków sądowych i badań potwierdzających wpływ szczepień (i rtęci) na powstawianie autyzmu.
  • Plastik – konkretnie ftalany. Badania z 2009 roku udowadniają że związki te mają negatywny wpływ na układ hormonalny zarówno u dziecka jak i u płodu w łonie matki. Prawdopodobieństwo autyzmu jest dwukrotnie większe u dzieci narażonych na ciągłą ekspozycję na ftalany.
  • Układ pokarmowy – teoria ta łączy w sobie wszystkie powyższe. Sprowadza ona w skrócie autyzm do choroby związanej z zatruciem organizmu przez toksyny co jest spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu pokarmowego. Należy pamiętać, że układ pokarmowy oprócz tego, że odpowiada za wchłanianie substancji odżywczych, reguluje również układ odpornościowy oraz pośrednio układ hormonalny.

Pamiętajmy, że każda osoba z autyzmem jest wyjątkowa i nie ma jednego schematu postępowania. Dla każdej osoby należy ułożyć zindywidualizowany plan terapii, który będzie uwzględniał jej predyspozycje, mocne i słabe strony. Należy również pamiętać że nie ma jednej cudownej metody, a w praktyce należy w sposób umiejętny łączyć różne podejścia terapeutyczne.

Zobacz też > lekarz medycyny sportowej

Masz pytanie odnośnie terapii autyzmu?

Zadaj pytanie wypełniając prosty formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub zadzwoń pod nasz numer 33 444 68 68.