Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn

Rehabilitacja NFZ

Rehabilitacja w ramach NFZ może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych lub w warunkach domowych.

Rehabilitacja ambulatoryjna odbywa się w gabinetach rehabilitacyjnych. By móc skorzystać z takiej rehabilitacji, pacjent powinien dostarczyć do placówki w ciągu 30 dni od daty wystawienia „Skierowanie do Pracowni fizjoterapii” lub „Skierowanie na rehabilitację”.

Skierowanie straci ważności w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie/gabinecie rehabilitacji w  powyższym terminie.

W przypadku zapisania się na kolejkę oczekujących na rehabilitację telefonicznie, oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących i nie przekraczając 30 dni od daty wystawienia skierowania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Możliwość zapisania się na rehabilitację w ramach NFZ pokazuje poniższy schemat.

schemat-rehabilitacja-nfz

Na skierowaniu powinny się znajdować takie informacje jak:

 • dane pacjenta
 • rodzaj skierowania
 • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej
 • przepisane zabiegi z określeniem okolicy ciała na której mają być wykonane oraz ich ilość.
 • data wystawienia skierowania
 • pieczątka i podpis lekarza kierującego
 • dodatkowo na skierowaniu powinny być podane choroby współistniejące lub informacje na temat np. wszczepionego rozrusznika serca , metalu w ciele pacjenta., które mogą mieć wpływ na rehabilitację.

Osobami uprawnionymi do wystawienia skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych lub domowych jest:

 • Lekarz rodzinny – jeśli problem pacjenta nie wynika z wad postawy czyli w przypadku rehabilitacji po łagodnych urazach, bólach związanych z poruszaniem się.
 • Lekarz specjalista:
  • specjalista rehabilitacji ogólnej
  • specjalista rehabilitacji medycznej
  • specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
  • specjalista chirurgii ortopedycznej
  • specjalista chirurgi urazowo-ortopedycznej
  • specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • specjalista neurolog
  • specjalista fizjoterapii

Termin rozpoczęcia rehabilitacji jest ustalany na podstawie kolejki oczekujących.

W przypadku przyczyn losowych takich jak: nagła choroba, śmierć bliskiej osoby, pobyt sanatoryjny czy szpitalny itp. i poinformowaniu osobistym lub telefonicznym przychodnie o zdarzeniu, termin rozpoczęcia rehabilitacji może być przeniesiony na późniejszy.
W innych przypadkach pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących, a tym samym skierowanie straci ważność. Skreślenie z kolejki na rehabilitację następuje również po niestawiennictwie się w wyznaczonym i potwierdzonym terminie na rehabilitacje.

Cykl rehabilitacyjny trwa 10 dni roboczych. W przypadku braku możliwości zjawienia się w którymś z dni cyklu rehabilitacyjnego i poinformowaniu o tym rejestracji najpóźniej na 2h przed godziną swojej wizyty, istnieje możliwość skorzystania z zabiegów w późniejszym terminie lub zmiany godzin rehabilitacji.

Rehabilitacja domowa dotyczy pacjentów nie mogących dotrzeć na rehabilitację do przychodni.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.


Dowiedz się więcej o naszej ofercie rehabilitacji:

Masz pytanie odnośnie rehabilitacji z NFZ?

Zadaj pytanie wypełniając prosty formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub zadzwoń pod nasz numer 33 444 68 68.