Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn

KIPP - Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej

Z dniem 5 października 2016 r. PHU ALT-MED Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Janusz Wapienik i Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy obejmującą świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych, rehabilitacji i diagnostyki.

Dla kogo?

KIPP pomaga poszkodowanym w wypadkach w wyegzekwowaniu należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, które, niestety, niemal zawsze zaniżają kwoty wypłacanych świadczeń, niejednokrotnie nawet o kilkaset tysięcy złotych.

Misja KIPP

Budzenie świadomości Polaków, a celem działalności jest uzyskanie dla poszkodowanego najwyższego odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie.

Zalety

KIPP współpracuje z orzecznikami medycznymi, co znacznie upraszcza cały proces dochodzenia należnych roszczeń klienta. Posiada własną kancelarie, która reprezentuje klientów w sądach, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania wyższych odszkodowań.

Pomoc powypadkowa

Z dniem 5 października 2016 r. PHU ALT-MED Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Janusz WapienikKrajowy Instytut Pomocy Powypadkowej Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy obejmującą świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych, rehabilitacji i diagnostyki. KIPP zobowiązał się również w ramach współpracy do przekazywania osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia w związku z uczestnictwem w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, bądź które zostały poszkodowane w wyniku niewłaściwego utrzymania terenu przez jednostki samorządu terytorialnego informacji dotyczących zakresu usług wykonywanych przez ALT-MED Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia w ramach pomocy medycznej oraz dostępnych pakietów medycznych. Co najistotniejsze od klientów KIPP będących pacjentami ALT-MED Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia nie będą pobierane koszty leczenia.

 

Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej Sp. z o.o.  (KIPP) to odpowiedź na niesprawiedliwą politykę towarzystw ubezpieczeniowych względem osób poszkodowanych. To zespół ludzi z doświadczeniem, profesjonalistów, mecenasów, którzy załatwią każdą sprawę z zakresu odszkodowań.

Krajowy Instytutu Pomocy Powypadkowej pomaga poszkodowanym w wypadkach w wyegzekwowaniu należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, które, niestety, niemal zawsze zaniżają kwoty wypłacanych świadczeń, niejednokrotnie nawet o kilkaset tysięcy złotych.

Misją KIPP jest – najkrócej rzecz ujmując – budzenie świadomości Polaków, a celem działalności jest uzyskanie dla poszkodowanego najwyższego odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie.

 

Atutem KIPP bezsprzecznie są ludzie. To zespół wysokiej klasy specjalistów, doświadczonych prawników sprzedawców. Znają prawo, znają procedury i – co bardzo istotne – znają politykę towarzystw ubezpieczeniowych. Za cel postawili sobie edukowanie ludzi w zakresie przysługujących im praw. KIPP tworzą ludzie z ogromnym doświadczeniem z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń, zgromadzonym przez kilka lat pracy w największych firmach odszkodowawczych. KIPP to profesjonaliści, mecenasi prowadzący sprawy od likwidacji szkód, poprzez postępowania sądowe, aż do uzyskania należnych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych. Podejmą się prowadzenia każdej sprawy i doradzą w każdej sprawie, w której interes osób poszkodowanych może być zagrożony nieczystymi praktykami towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Jak twierdzą przedstawiciele KIPP, praca w tej branży daje przede wszystkim moralną satysfakcję z pomocy osobom poszkodowanym. – Naszymi klientami są ludzie, którzy ucierpieli bądź stracili kogoś bliskiego w wypadku, jak również ludzie, którym należy się odszkodowanie za szkody rzeczowe, błąd medyczny czy wypadki w miejscu zatrudnienia lub w trakcie prac rolniczych – wyjaśnia Magdalena Szelągowska.

KIPP współpracuje z orzecznikami medycznymi, co znacznie upraszcza cały proces dochodzenia należnych roszczeń klienta. Posiada własną kancelarie, która reprezentuje klientów w sądach, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania wyższych odszkodowań. – Nasi specjaliści postrzegani są jako wysokiej klasy eksperci, proszeni są o komentarze prawne, za pośrednictwem mediów internetowych organizują akcje edukacyjne –wymienia Prezes Zarządu Wojciech Pukowski. – Dotrzemy wszędzie, gdzie istnieje potrzeba pomocy. Gwarantujemy pełną obsługą prawną – od podpisania umowy do wypłaty odszkodowań. Nasze usługi są kompleksowe – dodaje.