Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn

Diagnostyka STRD (Metaboliczna)

Jest to nowoczesna diagnostyka bazująca na badaniu w paśmie podczerwieni. Pomiary obejmujące tułów i głowę tworzą specyficzną mapę naszego promieniowania cieplnego. Odczyt pomiarów opiera się o tempo dostosowywania się organizmu do zmiany temperatury otoczenia. Wynikiem badania jest termiczny obraz naszego ciała z zaznaczonymi obszarami zdrowymi i zmienionymi chorobowo.

Diagnostyka STRD umożliwia wyłapanie stanu patologicznego zaraz na początku jego powstania, zanim jeszcze w organizmie będzie widoczna pełnoobjawowa choroba. Dzięki temu możemy reagować od razu, zatrzymując dalszy rozwój procesu chorobowego, co często prowadzi wyzdrowienia. W przypadku osób chorych przewlekle, urządzenie to pozwala sprawdzić reakcję organizmu na prowadzone leczenie, oraz daje wskazówki jeśli chodzi o prowadzenie odpowiedniej diety, oraz stosowanie innych terapii uzupełniających.

 

Opis badania STRD – korzyści:

 • umożliwia rozpoznanie anomalii już na początku rozwoju procesu chorobowego
 • identyfikuje przyczynę złego samopoczucia
 • obrazuje stan energetyczny organizmu oraz poszczególnych jego części
 • pozwala śledzić skuteczność podjętego leczenia
 • potwierdza wnioski diagnozy medycznej
 • wspomaga leczenie medyczne
 • określa poziom zakwaszenia / zasadowości organizmu
 • określa typ metaboliczny
 • obrazuje stopień ryzyka zachorowania na nowotwory
 • obrazuje stopień oddziaływania stresu na organizm
 • pokazuje czy mamy do czynienia z procesem ostrym czy przewlekłym oraz pomaga zlokalizować jego ognisko
 • określa wpływ psychiki oraz emocji na zaburzenia somatyczne i wyznacza tzw. indeks psychosomatyczny
 • pokazuje stopień zaburzeń hormonalnych, alergicznych i toksycznych
 • obrazuje miejsce i zakres zaburzeń wegetatywnych
 • pokazuje silne i słabe strony psychiki człowieka

Po badaniu STRD pacjent otrzymuje:

 • wyniki w postaci graficznej przeprowadzonego badania
 • zalecenia dietetyczne dopasowane do aktualnego stanu metabolicznego organizmu
 • zalecaną psychoprofilaktykę oraz działania rehabilitacyjne
 • jeśli jest taka potrzeba – indywidualnie zbudowany plan terapeutyczny w celu dodatkowej pracy z chorobą już istniejącą
 • informację o kierunku przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki (jeśli jest taka potrzeba)

Masz pytanie odnośnie tej diagnozy?

Zadaj pytanie wypełniając prosty formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub zadzwoń pod nasz numer 33 444 68 68.